Vi har som ambition att SM i friidrott också ska vara ett Hållbart arrangemang ur flera aspekter, och vill gärna lyfta fram Hållbarhetsfrågor, och också rent praktiskt göra eventet på ett socialt och miljömässigt bra sätt.

En av de partners vi har med oss specifikt i detta är EON.

Eon är en av de lokala huvudpartners vi jobbar med vid friidrotts-SM i Norrköping. Tillsammans med de här företagen har vi en ambition om att skapa ett så bra SM som det är möjligt. Vi är tacksamma och glada över att få jobba med dessa företag från Norrköping. Vi har tidigare presenterat några av de som är med som huvudpartners och har nu kommit fram till Eon. Carl Hylander är kund- och försäljningschef hos dem. Vi stämde av med honom hur de ser på SM i Norrköping och hur de kommer vara med i jobbet.

 

Kan ni berätta lite om er verksamhet?
– E.ON är det lokala energibolaget i Norrköping. Vi driver energiomställningen och levererar energi till staden i form av el, värme, kyla och ånga. Vi erbjuder också energilösningar som hjälper våra kunder att använda energi på smartast möjliga sätt.

Ni är med som lokala huvudpartners, var det självklart för er att vara med som partner?
– Norrköping är en viktig stad för E.ON och upplägget med NODRA och Returpack som gemensamma hållbarhetspartners tilltalade oss kring Friidrotts-SM. Vi blir bättre tillsammans och som en av flera viktiga aktörer i Norrköping fyller vi en viktig roll, därför kändes det självklart för oss att vara med.

Hur kommer det märkas att ni är med som samarbetspartner?
– Som hållbarhetspartner kommer vi att koppla ihop Friidrotts-SM till stadens kretslopp och energisystem. Vi ska både informera om hur energi- och återvinningsflöden hänger ihop, samt möjliggöra för att Friidrotts-SM blir en integrerad del i stadens energisystem. Där resurser användas så effektivt som möjligt.

Vad betyder det att det är friidrotts-SM i Norrköping tror du?
– Jag tycker att det befäster Norrköping som en av Sveriges ledande idrottsstäder. Vi har inte bara en stor bredd och flera elitidrottare, utan också både återkommande och lyckade större arrangemang. Med Friidrotts-SM här, blir det i år ytterligare ett sådant. I övrigt sett till Norrköping som stad, så innebär det givetvis positiva möjligheter för näringsliv och stadens attraktionskraft. Besökarna får chans att i kombination med Friidrotts-SM uppleva det fantastiska utbud som finns i och runtom Norrköping.

Är det någon gren som du ser fram emot extra mycket?
– Som så många andra så ser jag med spänning fram mot vad Daniel Ståhl kan prestera i diskus. I övrigt så följer jag gärna stav, längd och 100m.

Har du själv någon koppling till friidrott isåfall vilken? Har du själv sysslat med friidrott?
– Tyvärr inte, jag står hellre vid sidan och ger energi ”i dubbel bemärkelse” till de som behärskar grenarna bättre än jag.

Vill du skicka med någon hälsning till de som kommer till Norrköping i sommar?
– Tänk på stadens kretslopp genom att sortera dina restprodukter. I övrigt, njut av tävlingarna och passa på att utforska stadens utbud av såväl upplevelser, mat och aktiviteter!

Vi vill rikta ett stort tack till för stödet och samarbetet med oss före och under SM i Friidrott, och stämmer in i den hälsning som de skickar med!

 

Intervju gjord av: Marcus Åberg